leggings番号

leggings番号

白马青蹄肉不可食。鳖肉共苋、蕨菜食之作鳖瘕。

 又灸五里、人迎各三十壮。 小便数而少且难,用力辄失精者,令其人舒两手合掌,并两大命令齐急逼之,令两爪甲相近,以一炷灸两爪甲本肉际。

 沙牛及白羊酥,味甘微寒无毒,除胸中客气,利大小肠,治口疮。此病忌面酒五辛等。

 治肠蛊,先下赤后下黄白沫,连年不瘥者方∶牛膝一两捶散切,以醇清酒一升渍一宿,平旦空腹服之,再服便愈。又方抱狗子若鸡,着心上熨之。

卷十八大肠腑方\九虫第七治热病有,上下攻移杀人方。又方炼松脂投冷水中二十遍,蜜丸,服二丸,遇饥即服之,日三。

 其肾俞、腰目、关元、水道,此可灸三十壮,五日一报,各得一百五十壮,佳。医方千卷,不尽其理,所以不可一一备述。

Leave a Reply